Stomatološka dijagnostika najsavremenijim digitalnim zubnim rentgen aparatima.

U zavisnosti od potreba i preporuke stomatologa, kod nas možete dobiti ortopan ili mali rendgen.

Ortopan je snimak na kome se prikazuju gornja i donja vilica, vilični zglobovi i svi zubi. Pored toga, vidljivi su i zubi koji nisu iznikli, njihov položaj, da li su zdravi ili ne. Aparat kojim se vrši snimanje je precizan, te stomatolog ima kompletan uvid u stanje zuba pacijenta.

Ortopan se obično primenjuje pri prvom pregledu, kad se sumnja na oboljenje zuba, vilica, viličnih zglobova. Pregled traje svega nekoliko minuta i nije potrebna nikakva posebna priprema.

Za razliku od ortopana, mali rendgen je snimanje nekoliko zuba ili samo jednog. Obično se primenjuje prilikom utvrđivanja kvara, odnosno lečenja jednog zuba, a onda i kontrole. Snimanje je bezbolno i traje svega nekoliko sekundi.