Protetika je grana stomatologije koja se bavi nadoknadom zuba koji nedostaju.

Postoje metalokeramičke i bezmetalne, cirkonijum krunice.

Metalokeramičke krunice su zapravo navlake, kojima se sanira oštećenje na zubu. Kod metalokeramičkih krunica, metalom je obložena samo unutrašnjost krunice, a ostalo je keramika, koja se peče i imitira boju zuba. Sam proces postavljanja odvija se rutinski. Prvo treba izbrusiti prirodne zube, nakon čega se izrađuje otisak.

protetika

Vreme izrade krunica je svega nekoliko dana. Nakon toga, na oštećeni zub postavlja se kupica od metala i preko toga keramika. Pacijenti treba da znaju da se metalni deo, nakon obavljenog posla, neće videti.

Iako su metalokeramičke krunice još uvek poprilično zastupljene, bezmetalne, cirkonijum krunice su napravile revoluciju u stomatologiji. Kao što i sam naziv govori, nemaju metal, što je i cilj, da se izbaci iz upotrebe. One u potpunosti imitiraju pravi zub, kako po izgledu, tako i po tvrdoći.

Što je veoma važno, organizam na njih ne reaguje kao na strano telo, nema alergijskih reakcija. Pri postavljanju cirkonijum krunice, brusi se tanji sloj zuba, za razliku od metalokeramičke. Bezmetalne, cirkonijum krunice, zadovoljiće i najzahtevnije pacijente.