PITANJA PACIJENATA

Često postavljana pitanja

Šta je zubni implant?

Zubni implant predstavlja zamenu za izgubljeni koren zuba. Izrađuje se od titanijuma i biokompatibilan je sa organizmom. Procenat uspešnosti je veći od 99%.

Da li je hirurški postavljanja implanata bolan?

Ne, postupak se odvija u lokalnoj anesteziji u ordinaciji oralnog hirurga. Od trenutka kada anestezija počne da deluje, pacijent ne oseća nikakvu nelagodnost, a kamo li bol.

Koliko traje samo postavljanje implanata?

Vreme trajanja intervencije zavisi od broja implanata i mesta gde se postavljaju, kao i od iskustva implantologa. U našoj ordinaciji, prosečno vreme postavljanje jednog implanta je 1-10 minuta, a za celu vilicu je potrebno 30-60 minuta.

Kako jesti posle postavljanja implanta?

Prvih 24h poželjno je jesti tečnu i kašastu hranu, a posebno se preporučuje sladoled. Treba izbegavati toplu hranu i tople napitke. Takođe, izbegavati zrnastu hranu ili onu čiji se ostaci mogu nakupljati u rani.

Da li je potrebno da pacijent ima ortopan ili 3D snimak?

Za uradnju implantata 3D snimak je idealan i to je usluga koju dobijate u našoj ordinaciji jer se samo na osnovu njega može odraditi precizna procena i plan ugradnje.

Da li se pre ili posle ugradnje implantata uzima određena terapija?

Na konsultacijama pre intervencije, implantolog propisuje antibiotsku terapiju, koju počinjete dan pre intervencije i nastavljate i nakon, sve dok Vam implantolog ne kaže suprotno. Po potrebi, dobićete i preporuku za lekove protiv bolova.

Koliki je vek trajanja implantata?

Ukoliko su urađeni po protokolu naše ordinacije, implantati bi trebalo da traju zauvek, uz pravilno održavanje higijene.

Kako da brinem o svojim implantatima?

O implantatima se treba brinuti kao o sopstvenim zubima, što znači da je neophodna upotreba sredstava za higijenu zuba i usne duplje, poput zubne četkice, konca, interdentalne četkice ili vodenog tuša i adekvatne paste za zube. Takođe, za dugovečnost implantata, neophodne su i redovne kontrole.

Koja je razlika između All on 4 implantata, All on 6 implantata i zigomatičnih implantata?

Vrsta implantata se određuje u zavisnosti od količine kosti u vilici.

Kada nema mogućnosti za ugradnju šest implantata zbog blizine sinusa u gornjoj vilici ili blizine nerva u donjoj, najčešće se ugrađuje četiri implantata – All on 4 tehnika. Ovaj postupak karakteriše postavljanje dva implantata ravno, a dva su pod uglom.

Kada je u pitanju All on 6 tehnika, ona podrazumeva primenu ravno postavljenih implantata. To je procedura gde praktično celu vilicu drži tih 6 implantata.Tehnika All on 6 indikovana je kada je potrebno izvaditi sve preostale zube iz vilice i postoji dovoljno kosti za ugradnju 6 implantata ili kada pacijent već nema nijedan svoj zub i nosi totalne proteze koje mu ne odgovaraju.

Zigomatični implanti predstavljaju rešenje kada ne postoji mogućnost ugradnje All on 4 ili All on 6 implantata. Zigoma implanti se postavljaju u zigomatičnu kost (jagodičnu kost) i obezbeđuju temelj za zubne mostove i proteze u gornjoj vilici. Ovom tehnikom se zaobilaze neprijatne procedure kao što su podizanje sinusa, ugradnja veštačke kosti i presađivanje kosti sa kuka, već se ugrađuju zigomatični implanti u kost, a pacijent za jedan dan dobija most koji se na njih šrafi.