Spec. dr Filip Milošević je u februaru 2024. godine boravio u Brazilu na naprednom kursu na kom su predstavljene najnovije tehnike ugradnje zigomatičnih implantata.

Mentor obuke bio je cenjeni profesor Fabio Guerra, tzv. Kralj zigoma, maksilofacijalni hirurg sa više od 40 godina iskustva u implantologiji.