Nova znanja i kontinuirana edukacija su ključ uspeha. Na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu, u organizaciji Oftal C doo i ZimVie Dental održan je kurs iz implantologije na pacijentima.