Uspešno završen kurs zigomatičnih implantata na pacijentima. Spec. dr Filip Milošević bio je na edukaciji velikog profesora Fabio Guerra, jednog od vodećih svetskih stručnjaka u ovoj oblasti.