U poslednjim decenijama, implantanti su postali ključni deo stomatološke prakse, pružajući efikasne rešenja za nadoknadu izgubljenih zuba. Ovaj tekst će istražiti osnovne informacije o implantantima, vrstama koje postoje i prednostima koje pružaju.

Šta su implantanti?

Implantanti u stomatologiji su metalne strukture koje se ugrađuju u vilicu pacijenta kako bi služile kao zamena za izgubljene zube. Ovi implantati se postavljaju u kost vilice i funkcionišu kao koreni zuba, pružajući čvrstu osnovu za nadoknadu zuba.

Vrste implantanata

Postoje različite vrste implantanata, a najčešće se koriste titanijumski i cirkonijumski implantanti. Titanijumski implantati su popularni zbog svoje izuzetne biokompatibilnosti i dugotrajnosti. Sa druge strane, cirkonijumski implantati su poznati po svojoj izuzetnoj estetici, jer imaju boju sličnu boji prirodnih zuba.

Procedura ugradnje implantata

Procedura ugradnje implantata obuhvata nekoliko koraka. Prvo se izvršava detaljna dijagnostika, uključujući rendgensko snimanje vilice. Zatim se implantat postavlja u kost, a nakon toga sledi period oporavka tokom kojeg se implantat integriše sa kosti. Nakon uspešne integracije, postavlja se nadogradnja na koju se montira veštački zub.

Prednosti korišćenja implantanata

Korišćenje implantanata u stomatologiji ima brojne prednosti. Implantati pružaju stabilnost i funkcionalnost sličnu prirodnim zubima, omogućavajući pacijentima da jedu, smeštaju i smeše se bez ikakvih problema. Osim toga, implantati stimulišu kost, održavajući zdravlje vilice i sprečavajući gubitak koštane mase.

Implantanti su revolucionarno rešenje u stomatologiji koje omogućava pacijentima da povrate izgubljene funkcije i estetiku. Raznolikost vrsta implantanata i njihove prednosti čine ih sveprisutnim rešenjem u savremenoj stomatologiji.